تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )

 تلفن های مشاوره و ثبت سفارش

(09125961206 سید مصطفی حسینی)


قیمت فرش 1000 شانه کاشان

طرح حریر کرم 1000 شانه 

خرید این فرش

مدل جدید فرش

حریر بادامی رنگ 1000 شانه 

خرید این فرش
فرش کاشان 1000 شانه

افشان سلطنتی کرم 1000 شانه 

خرید این فرش

شهرفرش

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دیانا کرم 

خرید این فرش

فرش 1000 شانه

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح پرند کرم 

خرید این فرش

فرش هزار شانه

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح پروانه کرم 

خرید این فرش


فرش کاشان آترین کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح آترین کرم 

( خرید این فرش )

آیلار کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح آیلار کرم 

( خرید این فرش )


طرح اصفهان کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح اصفهان کرم 

( خرید این فرش )

فرش

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگاره کرم 

( خرید این فرش )


طرح رزیتا کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح رزیتا کرم 

( خرید این فرش )

طرح سارینا کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح سارینا کرم 

( خرید این فرش )


طرح سیمرغ کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح سیمرغ کرم 

( خرید این فرش )


طرح فاخر کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح فاخر کرم 

( خرید این فرش )


طرح ماتیسا کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح ماتیسا کرم 

( خرید این فرش )


طرح کهکشان کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح کهکشان 

( خرید این فرش )
شهر فرش گلستان کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح گلستان  کرم 

( خرید این فرش )


شهر فرش  گلشن کرم

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح گلشن کرم 

( خرید این فرش )