ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
نقشه لوتوس طلاکوب

نقشه لوتوس طلاکوب

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح سفیر

طرح سفیر

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح شمیم

فرش طرح شمیم

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح بردیا ترنج

فرش طرح بردیا ترنج

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح مهر

فرش طرح مهر

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح بردیا

فرش طرح بردیا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح ثنا

فرش طرح ثنا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح افشان طلا

طرح افشان طلا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش مدل گیلدا

فرش مدل گیلدا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح افشان آیناز

فرش طرح افشان آیناز

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح رستا

فرش طرح رستا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح صدف

طرح صدف

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح خشتی گلها

فرش طرح خشتی گلها

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح گلرخ

فرش طرح گلرخ

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح مایسا

فرش طرح مایسا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

مدل گل سرخ

مدل گل سرخ

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح پیچک

طرح پیچک

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح رویال

فرش طرح رویال

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش مدل باغ حریر

فرش مدل باغ حریر

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح گلسا

فرش طرح گلسا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح طاها

فرش طرح طاها

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح جام افشان

فرش طرح جام افشان

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح گندم

فرش طرح گندم

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش مدل آنیسا

فرش مدل آنیسا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح افشان رژا

فرش طرح افشان رژا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش مدل کرشمه

فرش مدل کرشمه

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح آونگ

فرش طرح آونگ

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح تی تا

فرش طرح تی تا

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح میلان

فرش طرح میلان

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح اسلیمی

طرح اسلیمی

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح گیتی

فرش طرح گیتی

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح رز افشان

طرح رز افشان

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح نایین

طرح نایین

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش  شفقی

فرش شفقی

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح میخک

فرش طرح میخک

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش مدل پروا  ((گلدان))

فرش مدل پروا ((گلدان))

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح کلاسیک

فرش طرح کلاسیک

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح رویان

فرش طرح رویان

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح افشان شاهان

طرح افشان شاهان

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

نقشه آلما

نقشه آلما

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش طرح سلما

فرش طرح سلما

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

طرح افشان گلشن

طرح افشان گلشن

فرش 700 شانه گل برجسته

7,250,000 تومان

فرش 700 شانه گل برجسته

فرش های 700 شانه تراکم 2550 نوع جدید فرش های تولیدی در شرکت صنایع نساجی کاشان بافته شده با سیستم بافت پیشرفته HCPX2 بی نظیر در فرش های نوع 700 شانه است که با تنوعی بسیار از ابتدای سال 1399 این تولید انها آغاز شده است . در این دسته سعی شده رنگ آمیزی و نوع نقشه ها الکوی فرش های 1200 شانه و 1500 شانه باشد .