جهت خرید فرش  به صورت غیر حضوری پس از مشخص کردن نوع فرش مورد نظر از میان طرح های موجود در آن دسته انتخاب نموده و مراحل ثبت سفارش را ادامه دهید . فاکتورهایی که دارای سایز اصلی هستند مثل 6 متری ،9 متری و یا 12 متری شامل ارسال رایگان میباشد .

 

تراکم 3600 بافته شده با الیاف درالون آلمان 

تراکم 3600 بافته شده با الیاف درالون آلمان        

تراکم 3000 بافته شده با الیاف درالون آلمان        

تراکم 3000 بافته شده با الیاف درالون آلمان 

تراکم 3000 بافته شده با الیاف درالون آلمان             

تراکم 2550 بافته شده با الیاف درالون آلمان         

تراکم 2550 بافته شده با الیاف درالون آلمان             

تراکم 2250 بافته شده با الیاف درالون آلمان