روش پیدا کردن میزان شانه در فرش ماشینی

فرش های ماشینی از نظر تراکم در دسته بندی مختلفی قرار میگیرند که در ویدیو زیر روش شناسایی هر یک توضیح مختصری داده شده

اولین فرش دستباف دو رو در جهان

فرش تمام ابریشم بافت سوزنی در این فرش دستباف از 5 مدل گره در بافت استفاده شده است

فرش دستبافت 8.5 میلیاردی در حراجی تهران به فروش رفت

این فرش دستبافت بیش از 200 سال قدمت داشت که پس از 60 سال دوری از وطن دوباره به ایران امد