ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش مدل چکاوک

فرش مدل چکاوک

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش سیرنگ

فرش سیرنگ

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح آریا مهری

فرش طرح آریا مهری

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح کارینا

طرح کارینا

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح ناردون

طرح ناردون

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح دینا

طرح دینا

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح باغ معلق

طرح باغ معلق

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح ریز ماهی

فرش طرح ریز ماهی

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح شهیاد

طرح شهیاد

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش نقشه ملورین

فرش نقشه ملورین

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح هیوا

فرش طرح هیوا

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح هالیدی

طرح هالیدی

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح ترکمن

طرح ترکمن

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش مدل 1020

فرش مدل 1020

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح افشان

فرش طرح افشان

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح هریس

طرح هریس

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح اهورا

فرش طرح اهورا

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح سلطان

فرش طرح سلطان

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش طرح ترکمن مدل 1018

فرش طرح ترکمن مدل 1018

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

طرح ترکمن 1017

طرح ترکمن 1017

فرش 500 شانه کریستال

2,700,000 تومان

فرش 500 شانه کریستال

فرش های 500 شانه  در این دسته از محصولات سایت فرش کاشان  دارای تراکم 800 و 1000 تولید میشود و با الیاف کریستال تولید میشود . فرش های نوع 500 شانه در حال حاضر از نوع ارزانترین فرشهای است که مصارف مختلفی دارد . سیستم بافت فرش های 500 شانه کاشان از نوع ASR و با تکنولوژی شرکت پیشگام این صنعت وندویل بلژیک است . نوع بافت این محصولات در دسته بندی طرح 700 شانه ها هم به همین شکل است و فقط با تراکم کمتر بافته شده است .

 

فرش 500 شانه مانسکو فرش مانسکو ، فرش خرید فرش مانسکو و قیمت فرش مانسکو فرش دریا گل مشهد